Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Förbundets styrelse 2017-2018

 

Märit Bergendahl, administrativ direktör (ordförande)

Björn Lindén, lagman (vice ordförande)

 

Ordinarie ledamöter

Ylva Osvald, hovrättslagman

Anders Alenskär, lagman

Elin Carbell Brunner, rådman

Thomas Bull, justitieråd

Agneta Bäcklund, justitieråd

Robert Schött, lagman 

Maria Eka, chefsrådman

Martin Sunnqvist, rådman

Suppleanter

Johan Nordgren, rådman (kassör)

Carin Westerlund, verksamhetsutvecklare (sekreterare)

Sandra Moradi, administrativ assessor

Mats Sjösten, lagman

Hanna Werth, rådman

Marit Åkerblom, chefsrådman

Mikael Forsgren, chefsrådman

Fredrik Nydén, rådman