Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Förbundets styrelse 2021-2022

 

Hanna Werth, rådman (ordförande)

Magdalena Hägg Bergvall, chefsrådman (vice ordförande)

 

Ordinarie ledamöter

Thomas Bull, justitieråd

Agneta Bäcklund, justitieråd

Elin Carbell Brunner, rådman

Jacob Heister, rådman

Karin Johnsson Rydh, rådman

Johan Nordgren, rådman (kassör)

Anna-Maria Persson, rådman

Robert Schött, lagman 

Martin Sunnqvist, docent, universitetslektor, f.d. rådman

Sanna Vitestam, tf. hovrättsassessor

Carin Westerlund, verksamhetsutvecklare (sekreterare)

 

Suppleanter

Mikael Forsgren, chefsrådman/kanslichef

Jon Karlsson, tf. hovrättsråd

Sandra Moradi, rådman

Fredrik Nydén, rådman

Mats Sjösten, lagman

Hans Wikner, rådman

-----

Revisorer: Stig Hellerstedt, Göran Staafgård

Valberedning: Thed Adelswärd (sammankallande), Therese Larsson Dozet, Björn Lindén, Johan Sanner, Ingela Sundin och Erik Noltorp.