Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Förbundets styrelse 2019-2020

 

Björn Lindén, lagman (ordförande)

Elin Carbell Brunner, rådman (vice ordförande)

 

Ordinarie ledamöter

Ylva Osvald, hovrättslagman

Thomas Bull, justitieråd

Agneta Bäcklund, justitieråd

Robert Schött, lagman 

Maria Eka, chefsrådman

Martin Sunnqvist, rådman

Johan Nordgren, rådman (kassör)

Carin Westerlund, verksamhetsutvecklare (sekreterare)

 

Suppleanter

Sandra Moradi, administrativ assessor

Mats Sjösten, lagman

Hanna Werth, rådman

Marit Åkerblom, chefsrådman

Mikael Forsgren, chefsrådman

Fredrik Nydén, rådman

Hans Wikner, rådman

Madeleine Sidenblom, hovrättsassessor

 

-----

Valberedning: Thed Adelswärd (sammankallande), Mona Aldestam, Ingela Sundin, Johan Sanner, Anna-Maria Persson och Erik Noltorp