Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Förbundets styrelse 2023-2024

 

Hanna Werth, rådman (ordförande)

Magdalena Hägg Bergvall, chefsrådman (vice ordförande)

 

Ordinarie ledamöter

Thomas Bull, justitieråd

Jacob Heister, rådman

Olof Hellström, lagman

Karin Johnsson Rydh, chefsrådman

Johan Nordgren, rådman (kassör)

Anna-Maria Persson, rådman

Stefan Reimer, justitieråd

Christoffer Stanek, hovrättsassessor

Martin Sunnqvist, professor, f.d. rådman

Carin Westerlund, rådman och verksamhetsutvecklare (sekreterare)

 

Suppleanter

Mikael Forsgren, lagman

Marie Gergy, hovrättsfiskal

Dina Gutrad, rådman

Jon Karlsson, tf. hovrättsråd

Fredrik Nydén, rådman

Mats Sjösten, lagman

Hans Wikner, rådman

-----

Revisorer: Stig Hellerstedt, Göran Staafgård

Valberedning: Thed Adelswärd (sammankallande), Therese Larsson Dozet, Björn Lindén, Johan Sanner, Ingela Sundin och Erik Noltorp.