Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Domarnas oavhängighet i Polen

  Läs två brev från ett antal domareförbund om de fortsatta hoten mot domarnas oavhängighet i Polen.

  Läs mer
 • Stöd ukrainska domare på flykt!

  Bland de som flyr från Ukraina finns förstås även domare. Europarådets generaldirektorat för mänskliga rättigheter har byggt upp en plattform där ukrainska domare och åklagare på flykt kan berätta var de befinner sig och be om råd och stöd.

  Läs mer
 • Webbinarium 30 mars

  Det polska domareförbundet Iustitia ordnar ett webbinarium den 30 mars 2022 kl. 19.00. Där tas aktuella frågor om rättsstatskrisen, pandemin och invasionen i Ukraina upp. Principen om domarens oavhängighet är i fokus.

  Läs mer