Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Ny rättsstatsrapport

  EU-kommissionen har nu lagt fram sin andra rättsstatsrapport. Det har skett många förbättringar, men finns det fortfarande problem och i vissa EU-länder har de blivit allt större. Ett exempel på det sistnämnda är Polen, där Domareförbundet ansluter sig till de europeiska domareförbundens stöd för våra polska kollegor.

  Läs mer
 • Ny styrelse

  Domareförbundet har fått en ny styrelse för verksamhetsåret 2021-2022. Hanna Werth är ny ordförande i förbundet.

  Läs mer
 • Årsmöte 23 april 2021

  Kallelse till årsmöte och diskussion om god domarsed den 23 april 2021 kl. 13.00 på Skype.

  Läs mer