Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Nämndemän bör inte nomineras av partierna

  Domareförbundet på SvD Debatt 2023-03-16: Vid två tillfällen har det föreslagits att nämndemän ska utses på ett sätt som minskar kopplingen till de politiska partierna. Det är nu dags att arbeta vidare med dessa förslag som lades fram 2002 och 2013, men löpa linan ut och ta fram en ny modell där alla nämndemän nomineras utan att parti­politiska kopplingar spelar någon roll.

  Läs mer
 • ”Fel när Jomshof uttalar sig om en dom”

  Domareförbundet på SvD Debatt 2023-01-04: Det är en grundläggande princip i alla demokratiska rättsstater att företrädare för en lagstiftande församling inte påverkar eller recenserar enskilda domar. "Vi måste försvara vår rättsstat, vi måste förstå vår del i den och vi måste ta ansvar för den. För allas skull. Det borde vara självklart för ordföranden i justitieutskottet."

  Läs mer
 • Domare väcker talan mot EU-rådet

  Fyra europeiska domareförbund väcker talan mot Europeiska Unionens råd för att ha åsidosatt EU-domstolens domar genom att på otillräckliga villkor tillåta att Polen får ekonomiskt stöd från EU-fonder.

  Läs mer