Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Utredning om stärkt oavhängighet för domstolarna

  Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna.

  Läs mer
 • Pressmeddelande: Svenska domare stödjer domarna i Polen

  Domareförbundet har idag uttalat sig angående sitt stöd till de polska domarna i deras kamp för sin oavhängighet.

  Läs mer
 • Support for our colleagues in Poland

  Polish judges are arranging a march in defense of the rule of law on January 11, 2020 at 15.00 in Warsaw. In support of our Polish colleagues, the Swedish Association of Judges has adopted the following statement.

  Läs mer