Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Protestbrev angående dom mot Murat Arslan

  Flera internationella domareförbund har protesterat mot att Murat Arslan dömts för ”medlemskap i en väpnad terroristorganisation” till tio års fängelse.

  Läs mer
 • José Igreja Matos om oavhängigheten i Polen och Ungern

  Ordföranden i det europeiska domareförbundet, José Igreja Matos, har skrivit en artikel om domarnas oavhängighet i Polen och Ungern: ”Judicial independence in Poland and Hungary – Going, Going, Gone? Preliminary Requests and Disciplinary Procedures – A shocking devel-opment”.

  Läs mer
 • Öppet brev till Polens president

  Det internationella domareförbundets ordförande, Tony Pagone, har skrivit ett öppet brev till Polens president och krävt att han tydligt ställer sig bakom de polska domarnas oavhängighet.

  Läs mer