Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Presentation om Barnkonventionen

  Här finns presentationen som utredningssekreteraren i Barnkonventionsutredningen Charlotta Törnell kommer att utgå ifrån vid föredraget ”Barnkonventionen blir svensk lag – vad innebär det?” den 24 april 2020. Hur man deltar digitalt, se årsmöteskallelse.

  Läs mer
 • Verksamhetsberättelse 2019

  Här finns styrelsens verksamhetsberättelse för kalenderåret 2019.

  Läs mer
 • Domstolarnas verksamhet under corona-pandemin

  Det europeiska domareförbundets ordförande José Igreja Matos har gjort ett uttalande om den dömande maktens fortsatta funktion under nu rådande förutsättningar. Många länder har infört mer eller mindre kraftfulla begränsningar i människors fria rörlighet. José Igreja Matos skriver att undantagslagar måste kunna prövas av den dömande makten och att krisåtgärder inte kan användas som förevändning för att åsidosätta konstitutionella garantier. Han skriver också att domare har ett särskilt ansvar för att uppfylla sin uppgift även i svåra tider som dessa.

  Läs mer