Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • God domarsed 2023

  Nu har dokumentet God domarsed 2023 publicerats på hemsidan.

  Läs mer
 • Domaruppropet

  Oisín Cantwell uppmärksammar i Aftonbladet ett domarupprop: "297 domare i upprop till regeringen i dag". I uppropet beskriver domarna sin arbetssituation som ohållbar och varnar för att rättssäkerheten är hotad.

  Läs mer
 • Europeiska domareförbundets möte

  Under Europeiska domareförbundets möte i Aten den 1-3 juni 2023 antogs resolutioner angående Armenien, Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Litauen och Rumänien.

  Läs mer