Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Remissvar första halvåret 2019

  Remissvaren från första halvåret 2019 finns nu på sidan "Remissyttranden".

  Läs mer
 • Årsmöte och seminarium 12 april

  Kallelse till årsmöte och Inbjudan till seminarium: Hotet mot domares oavhängighet i Europa – rättsstater i kris Den 12 april 2019 kl. 13.30, Juridicum, plan 1, Telaris-salen, Lilla Gråbrödersgatan 4-6, Lund.

  Läs mer
 • Viktig enkät om domares oberoende

  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) är en sammanslutning av nationella institutioner inom EU som svarar för stöd till domstolarna. Nätverket arbetar genom erfarenhetsutbyte och har bland annat målsättningen att stärka domstolarnas oberoende. För att få en uppfattning om hur domare ser på sitt oberoende och vad som kan göras för att stärka oberoendet genomför ENCJ en webbenkät under februari – mars 2019. Enkäten är en uppföljning av liknande undersökningar de senaste åren.

  Läs mer