Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Översikt från Europarådet om läget för domarnas oavhängighet

  En aktuell översikt från Europarådet om läget för domarnas oavhängighet i flera europeiska länder. Oroande läsning, men de ansträngningar som görs för att skydda och stärka rättsstaten tas också upp.

  Läs mer
 • Svår situation för turkiska domare

  I Turkiet sitter ett stort antal domare fängslade. De och deras familjer lever under svåra omständigheter, i ekonomiska och andra avseenden. Här finns en aktuell rapport om deras situation, och du kan bidra till en internationell understödsfond.

  Läs mer
 • Rapport om domares yttrande- och föreningsfrihet

  FN:s rapportör betr. domares och advokaters oavhängighet, Mr. García-Sayán, har utarbetat en rapport om hur domare och advokater kan utöva sin yttrande-, förenings- och församlingsfrihet.

  Läs mer