Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Utredning om stärkt oavhängighet för domstolarna

  Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. …

 • Pressmeddelande: Svenska domare stödjer domarna i Polen

  Domareförbundet har idag uttalat sig angående sitt stöd till de polska domarna i deras kamp för sin oavhängighet.

 • Support for our colleagues in Poland

  Polish judges are arranging a march in defense of the rule of law on January 11, 2020 at 15.00 in Warsaw. In support of our Polish colleagues, the Swedish Association of Judges has adopted the following statement.

 • Protestbrev angående dom mot Murat Arslan

  Flera internationella domareförbund har protesterat mot att Murat Arslan dömts för ”medlemskap i en väpnad terroristorganisation” till tio års fängelse.

 • José Igreja Matos om oavhängigheten i Polen och Ungern

  Ordföranden i det europeiska domareförbundet, José Igreja Matos, har skrivit en artikel om domarnas oavhängighet i Polen och Ungern: ”Judicial independence in Poland and Hungary – Going, Going, Gone? Preliminary Requests and Disciplinary Procedures – A shocking devel-opment”.