Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Svenska domare stöttar turkiska kollegor

  Den politiska utvecklingen i Turkiet har under en längre tid inneburit försämringar för demokratin och rättssäkerheten. Sedan 2016 har 4 500 domare och åklagare avskedats, varav 2 450 har frihetsberövats under svåra förhållanden. Deras egendom har konfiskerats. …

 • ENCJ har uteslutit polska domarrådet

  ENCJ, det europeiska nätverket för europeiska domarråd (councils for the judiciary), har den 28 oktober 2021 uteslutit Polens domarråd.

 • Stöd för IUSTITIA och rättsstaten i Polen

  Det europeiska domareförbundet har uttalat sig till stöd för det polska domareförbundet IUSTITIA och upprätthållandet av rättsstaten i Polen. Detta med anledning av den polska "författningsdomstolens" dom den 7 oktober 2021 om att EU-rätten inte har företräde i Polen. …

 • "Judges in Afghanistan are in very grave danger."

  Det internationella domareförbundet och det internationella förbundet för kvinnliga domare har gjort ett gemensamt uttalande om de mycket allvarliga risker som domarna i Afghanistan är utsatta för.

 • Stöd till utsatta domare i andra länder

  Vi uppmärksammar i detta brev situationen för våra domarkollegor i Turkiet, Polen och Afghanistan. Just nu fokuserar vi på att hjälpa de turkiska domarna genom en europeisk fond. …