Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för domare. Förbundet ska företräda Sveriges domare i lagstiftnings- och rättskipningsfrågor, värna om domstolarnas självständighet och i övrigt bevaka frågor av betydelse för den dömande verksamheten. Förbundet ska samla domarna till överläggningar i frågor av betydelse för domstolarna och domarkåren.

Sveriges Domareförbund är inte en facklig sammanslutning.

Verksamhetsidé

Sveriges Domareförbund ska bevaka såväl interna som externa frågor som berör domarnas profession samt delta i diskussioner och bilda opinion i sådana frågor.

Domareförbundet är en självklar part i den allmänna debatten i frågor som rör lagstiftning, rättsskipning samt domares och domstolarnas oberoende och självständighet, liksom i frågor som gäller domaretik, domarrollen och domares ansvar i vid bemärkelse. Sveriges Domareförbund har en viktig roll i överläggningar och diskussioner, såväl internt som externt i frågor som rör domares profession.

Sveriges Domareförbund är medlem av Internationella Domareförbundet (IAJ) och Europeiska Administrativa Domareförbundet (AEAJ) och är representerat vid internationella möten där domares oberoende och självständighet diskuteras.

Sveriges Domareförbund har en viktig och framträdande roll när det gäller frågor om domaretik. Förbundet förvaltar de dokument som tagits fram om god domarsed och verkar aktivt för att domaretik ingår i domarutbildningen och att diskussionen om domaretik hålls levande.

Bli medlem!

För yrkesaktiva medlemmar är medlemsavgiften 300 kr per år och för icke yrkesaktiva medlemmar 200 kr per år.

Vänligen betala till förbundets plusgirokonto nr 40 74 78 - 7 och ange ditt namn och din e-postadress. Det går också bra att skicka pengarna med Swish på nummer 123 262 79 66.

På så sätt bidrar du till försvaret för svenska domares oavhängighet och opartiskhet och domareförbundets möjlighet att representera Sverige vid möten med de internationella domareförbunden.