Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Domstolarnas oavhängighet i Polen

  Ordförandena i de nordiska ländernas domareförbund har antagit en resolution om situationen för domstolsväsendet i Polen. Domareförbunden ber de nordiska utrikesministrarna att använda sitt inflytande för att återupprätta ett oavhängigt domstolsväsende i Polen.

 • Nytt remissyttrande

  Domareförbundet har yttrat sig över betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

 • Rapport från IAJ:s årsmöte

  Sveriges Domareförbund har deltagit vid Internationella domarförbundets 60:e årsmöte den 11-16 november 2017 i Santiago, Chile.

 • Universal Charter for Judges

  Vid det Internationella domarförbundets årsmöte antogs den 14 november 2017 dokumentet Universal Charter for Judges.