Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Verksamhetsplan 2020

  Domareförbundet har antagit en verksamhetsplan för år 2020. Här finns också en lista över medlemmar i arbetsgrupper m.m.

  Läs mer
 • Krav på stopp för disciplinförfaranden i Polen

  Det internationella domareförbundets ordförande Tony Pagone har uttalat sig om det disciplinära förfarandet mot den polske domaren Igor Tuelya. Sveriges domareförbund har tillsammans med andra domareförbund tillskrivit respektive ambassad. Domareförbundet kräver att Polen följer EU-domstolens domar och avbryter förfaranden vid den s.k. disciplinära kammaren vid Polens högsta domstol.

  Läs mer
 • Presentation om Barnkonventionen

  Här finns presentationen som utredningssekreteraren i Barnkonventionsutredningen Charlotta Törnell kommer att utgå ifrån vid föredraget ”Barnkonventionen blir svensk lag – vad innebär det?” den 24 april 2020. Hur man deltar digitalt, se årsmöteskallelse.

  Läs mer