Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Svenska domare stöttar turkiska kollegor

  Den politiska utvecklingen i Turkiet har under en längre tid inneburit försämringar för demokratin och rättssäkerheten. Sedan 2016 har 4 500 domare och åklagare avskedats, varav 2 450 har frihetsberövats under svåra förhållanden. Deras egendom har konfiskerats. Turkiets oberoende domareförbund, YARSAV upplöstes och förbjöds. Flera domare dömdes till långa fängelsestraff. Domare har registrerats som ”terrorister”, vilket medför att de inte kan söka anställning och behandlas som paria. Dessa oerhörda angrepp på rättsstaten har inneburit att många domare inte kan försörja sig och sina familjer.

  Läs mer
 • ENCJ har uteslutit polska domarrådet

  ENCJ, det europeiska nätverket för europeiska domarråd (councils for the judiciary), har den 28 oktober 2021 uteslutit Polens domarråd.

  Läs mer
 • Stöd för IUSTITIA och rättsstaten i Polen

  Det europeiska domareförbundet har uttalat sig till stöd för det polska domareförbundet IUSTITIA och upprätthållandet av rättsstaten i Polen. Detta med anledning av den polska "författningsdomstolens" dom den 7 oktober 2021 om att EU-rätten inte har företräde i Polen. Sveriges Domareförbund deltar i det europeiska domareförbundets uttalande.

  Läs mer