Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Václav Havel Human Rights Prize

  Ordföranden i det numera upplösta turkiska domareförbundet YARSAV har tilldelats Václav Havel Human Rights Prize.

  Läs mer
 • AEAJ möte i Aten

  Den 28-29 september håller AEAJ-WG Asylum and immigration ett seminarium i Aten. Agendan hittar du här. För intresseanmälan, kontakta Mona Aldestam, mona.aldestam@dom.se.

  Läs mer
 • Domareförbundets arbete i AEAJ

  Sveriges Domareförbund deltar i AEAJ (The Association of European Administrative Judges).

  Läs mer