Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Domstolarna under pandemin

  OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har tagit fram två rapporter som berör frågan hur domstolarna har fungerat under Covid 19-pandemin.

  Läs mer
 • Uttalande av EAJ

  EAJ, det europeiska domareförbundet, har idag krävt att EU-kommissionen agerar för att bevara domarnas självständighet i Polen.

  Läs mer
 • Spaniens domarråd

  Spanien har ett domarråd, där olika regler har gällt sedan år 1980 om hur domarrepresentanterna ska utses. Här finns viktiga lärdomar när styrningen av det svenska Domstolsverket ska reformeras.

  Läs mer