Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Nytt remissyttrande

  Domareförbundet har yttrat sig över betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

  Läs mer
 • Rapport från IAJ:s årsmöte

  Sveriges Domareförbund har deltagit vid Internationella domarförbundets 60:e årsmöte den 11-16 november 2017 i Santiago, Chile.

  Läs mer
 • Universal Charter for Judges

  Vid det Internationella domarförbundets årsmöte antogs den 14 november 2017 dokumentet Universal Charter for Judges.

  Läs mer