Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • Domarbesök från Guatemala

  Den 30 september 2016 tog Mona Aldestam i egenskap av styrelseledamot för Domareförbundet emot fyra domare från Guatemala i Kammarrätten i Stockholms lokaler. …

  Läs mer
 • Utrikesministerns svar på förbundets skrivelse om Turkiet

  Sveriges Domareförbund har tidigare, gemensamt med de nordiska domareförbunden, antagit en resolution med anledning av situationen för de turkiska domarna...

  Läs mer
 • Nytt remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat remissyttrande över Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.

  Läs mer