Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /customers/d/3/6/domareforbundet.se/httpd.www/site-admin/classes/i18n.php on line 27 Sveriges Domareförbund

Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Sveriges Domareförbund

 

Sveriges Domareförbund är ett yrkesförbund för såväl ordinarie som icke ordinarie domare med uppgift att bl.a. värna domarnas och domstolarnas självständighet. I stadgarna finner du ytterligare information om verksamhetens syfte och inriktning. Förbundet är medlem av Internationella Domareunionen, Europeiska Domareunionen och Europeiska Förvaltningsdomarunionen. Antal medlemmar är cirka 800 personer. Förbundet lämnar årligen ett stort antal remissyttranden. Yttrandena avser främst frågor som rör rättssäkerhet. Förbundet samarbetar också med yngreföreningarna vid hov- och kammarrätterna.

Senaste nyheterna

 • "Judges in Afghanistan are in very grave danger."

  Det internationella domareförbundet och det internationella förbundet för kvinnliga domare har gjort ett gemensamt uttalande om de mycket allvarliga risker som domarna i Afghanistan är utsatta för.

  Läs mer
 • Stöd till utsatta domare i andra länder

  Vi uppmärksammar i detta brev situationen för våra domarkollegor i Turkiet, Polen och Afghanistan. Just nu fokuserar vi på att hjälpa de turkiska domarna genom en europeisk fond. Om ni känner ett stort engagemang för de afghanska eller de polska domarna får ni gärna kontakta oss i styrelsen så kan vi gemensamt anordna något även för dessa kollegor.

  Läs mer
 • Ny rättsstatsrapport

  EU-kommissionen har nu lagt fram sin andra rättsstatsrapport. Det har skett många förbättringar, men finns det fortfarande problem och i vissa EU-länder har de blivit allt större. Ett exempel på det sistnämnda är Polen, där Domareförbundet ansluter sig till de europeiska domareförbundens stöd för våra polska kollegor.

  Läs mer