Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Enkät: Ordinarie domares arbetsförhållanden vid Sveriges tingsrätter och förvaltningsrätter

5 April, 2024

Ordinarie domares arbetsförhållanden vid Sveriges tingsrätter och förvaltningsrätter En rapport till Sveriges Domareförbund baserad på resultat från en enkätstudie om underrättsdomares arbetsförhållanden - författad av jur.stud. Emil Johnsson

Rapporten finns här.

548 ordinarie domare har svarat på enkäten, varav 390 arbetar på tingsrätt och 158 på förvaltningsrätt. Bland svaren märks följande - och det finns både positiva och oroväckande inslag:

  • 75,9 procent av respondenterna arbetar mer än sin ordinarie arbetstid
  • 55,1 procent av respondenterna upplever att deras ordinarie arbetstid inte räcker till för att hinna med arbetsuppgifterna
  • 49,3 procent av respondenterna menar att arbetsbelastningen inte medger tid för nödvändig återhämtning
  • 52,1 procent av respondenterna svarade att de har autonomi och själv kan styra sitt arbete
  • 57,9 procent av respondenterna anser att innehållet i arbetsuppgifterna tillåter dem att vara kreativa
  • 90,7 procent av respondenterna anser att innehållet i deras arbetsuppgifter tillvaratar deras kompetens och ännu fler anser att arbetet är utvecklande
  • 60,9 procent av respondenterna skulle rekommendera sitt yrke till andra verksamma jurister
  • 23,5 procent av respondenterna överväger att lämna domaryrket inom de närmaste åren för att söka andra karriäralternativ (och här finns också besked om varför, och lönen och arbetsbelastningen är viktiga faktorer; senare i rapporten finns förslag på hur arbetsbelastningen skulle kunna minskas)
  • 66,2 procent av respondenterna anser inte att deras lön står i proportion till det arbete de utför
  • 63,3 procent av respondenterna anser inte att lönesättningen fortsättningsvis bör ske utifrån den nuvarande ordningen, dvs. individuella löner (och här finns intressanta besked om vad de vill ha i stället)

Detta är bara ett axplock, och i rapporten finns ett stort antal tankar från landets domare om hur yrkesrollen skulle kunna renodlas och arbetsförhållandena förbättras.