Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

11 januari som den internationella dagen för domarens oavhängighet

12 Januari, 2024

Internationella domareförbundet och det polska domareförbundet Iustitia har tagit ett initiativ till att be FN utropa 11 januari till den internationella dagen för domarens oavhängighet.

Den 11 januari 2020 samlades domare från hela Europa i Warszawa för att ansluta sig till polska domare och polska medborgare och protestera med dem mot att den dåvarande polska regeringen och
majoriteten i parlamentet införde lagar som i grunden undergrävde internationella normer för domstolarnas oberoende ("the 1000 Robes March"). De ber nu alla att stödja begäran om att FN ska utse 11 januari till "the International Day of Judicial Independence – the 1000 Robes March".

Det internationella domareförbundet skriver att domarna den 11 januari 2020 var, och fortfarande är, fast beslutna att:

− påminna om den grundläggande vikten av att respektera rättsstatsprincipen, som är naturligt kopplad till principen om demokrati och respekten för mänskliga rättigheter,

− understryka att rättsstatsprincipen kräver att domstolarna är oberoende, och att maktdelningsprincipen gäller, genom att skydda domstolarna från politiskt motiverad inblandning, samt att domarnas opartiskhet och oavhängighet skyddas, och

− betona att domarnas oberoende särskilt säkerställs genom att de utses uteslutande utifrån meriter (kvalifikationer, erfarenhet, integritet, förmåga, effektivitet), och att ett skydd mot orättvisa disciplinära åtgärder måste garanteras.

Läs mer, och skriv under, här: Iustitias hemsida.