Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Ny logotyp

8 December, 2023

Domareförbundet har tidigare haft en logotyp med förbundets namn och en uppslagen bok. Nu har förbundet antagit en ny logotyp. Den uppslagna boken behålls men symboler för rättvisa och rättskipning läggs till.

 Domareförbundets logotyp

Den uppslagna boken symboliserar lagen, som domaren tillämpar. Justitias svärd och balansvåg symboliserar beslutsmakten och de avvägningar som domaren ska göra. Dessa avvägningar kan handla om proportionalitet men också syfta på bevisvärderingen. Balansvågen balanserar på svärdets spets, något som kan beskrivas som att rättvisans vågskålar balanserar på spetsen av lagens svärd. Längst ned finns två lagerblad, som syftar på den juridiska lärdomen och kunskapen. Dessa blad visar också att Domareförbundet är en del av Internationella Domareförbundet och Europeiska Domareförbundet, som har en lagerkrans i sin symbol.

För den konstnärliga utformningen svarar den heraldiska konstnären och tingsfiskalen Kim Dohm-Hansen.