Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

God domarsed 2023

18 September, 2023

Nu har dokumentet God domarsed 2023 publicerats på hemsidan.

I april 2010 fick f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt i uppdrag av Domstolsverket att självständigt leda och genomföra ett regeringsuppdrag om domaretik. Johan Hirschfeldt samarbetade nära med en av Sveriges Domareförbund sammansatt arbetsgrupp. Det gemensamma arbetet resulterade i tre dokument: God domarsed – grundsatser och frågor, God domarsed – om etik och ansvarstagande och God domarsed – om tjänsteansvar och tillsyn. Senare sammanställde Domstolsverket – efter dialog med Domareförbundet – referat av ett antal domar och beslut från perioden 2011-2018 i skriften Praxis avseende domares tjänsteansvar 2011–2018.

I december 2020 fick före detta justitierådet och justitiekanslern Anna Skarhed uppdraget att göra en översyn av dokumenten om god domarsed. I juni i år presenterade hon dokumentet God domarsed 2023. Det nya materialet kompletterar det tidigare och bildar ett sammanhållet dokument.

Dokumentet finns nu här. Det finns mer information om arbetet med domaretiken här. Det finns också en film ”God domarsed” med Anna Skarhed och Johan Hirschfeldt.