Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Europeiska domareförbundets möte

14 Juni, 2023

Under Europeiska domareförbundets möte i Aten den 1-3 juni 2023 antogs resolutioner angående Armenien, Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Litauen och Rumänien. Dessa finns tillgängliga här. De handlar bl.a. om finansieringen av domstolarna i Litauen, domarnas löner i Litauen och Kroatien, och disciplinförfaranden mot domare i Frankrike.