Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

ENCJ har uteslutit polska domarrådet

1 november, 2021

ENCJ, det europeiska nätverket för europeiska domarråd, har den 28 oktober 2021 uteslutit Polens domarråd.

Domarråd (councils for the judiciary) är en typ av organisationer som ska företräda domarna och ha hand om bl.a. domstolsadministrationen. Att ett land har ett välfungerande domarråd är ett tydligt tecken på att landets domare är oavhängiga. 

Det polska domarrådets oavhängighet har under de senaste åren undergrävts. Därför får det polska domarrådet inte längre vara med i nätverket. 

Läs mer här.