Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Årsmöte 23 april 2021

9 april, 2021

Kallelse till årsmöte och diskussion om god domarsed den 23 april 2021 kl. 13.00 på Skype.

Skype-länk skickas med e-post till medlemmar. Om du är medlem och inte har fått länken, hör av dig till carin.westerlund@dom.se.

I samband med årsmötet kommer Anna Skarhed att tala om sitt arbete med en översyn av dokumenten God Domarsed. Vi inbjuder också till en diskussion på ämnet.

13.00          Seminarium med diskussion

14.00          Årsmötesförhandlingar

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 3. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
 5. Val av övriga ledamöter i styrelsen och av suppleanter.
 6. Val av revisorer och suppleanter för dem.
 7. Bestämmande av medlemsavgift.
 8. Val av valberedning.
 9. Tid och plats för nästa ordinarie förbundsmöte.
 10. Motioner.
 11. Övriga frågor.

 

15.00          Mötet avslutas

 

Varmt välkomna!

Styrelsen