Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Yttrande angående ändring av den turkiska konstitutionen

11 April, 2017

European Commission for Democracy through Law (Venice opinion) har skrivit ett yttrande avseende de föreslagna ändringarna i den turkiska konstitutionen. Likaså har EAJ skrivit ett yttrande.