Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Utrikesministerns svar på förbundets skrivelse om Turkiet

14 Oktober, 2016

Sveriges Domareförbund har tidigare, gemensamt med de nordiska domareförbunden, antagit en resolution med anledning av situationen för de turkiska domarna och i samband därmed lämnat en skrivelse till utrikesminister Margot Wallström. Skrivelsen har nu besvarats.

I sitt svar skriver utrikesministern bland annat att regeringen, i likhet med de nordiska förbunden, ser med oro på utvecklingen i Turkiet och att regeringen noga följer utvecklingen där. Utrikesministern skriver vidare att hon, i samband med den gångna sommarens misslyckade kuppförsök, i ett uttalande betonade vikten av att demokratins och rättsstatens principer respekteras av alla parter. Hon säger att det är en central del att domaryrket och domstolsväsendet värnas och något vi förväntar oss av ett kandidatland till EU samt att en obunden och opartisk domarkår är en förutsättning i ett demokratiskt, livskraftigt samhälle.