Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domarbesök från Guatemala

17 Oktober, 2016

Den 30 september 2016 tog Mona Aldestam i egenskap av styrelseledamot för Domareförbundet emot fyra domare från Guatemala i Kammarrätten i Stockholms lokaler. De fyra domarna fick en presentation av Sveriges Domareförbund och de mest centrala frågor som förbundet arbetar med. De fyra domarna berättade därefter bl.a. om de svåra förhållanden som de arbetar under. De uttryckte en önskan om ett liknande samarbete med Sveriges Domareförbund som det Guatemalska Domareförbundet i dag har med det Norska Domareförbundet.