Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Rapport från IAJ:s 58:e årsmöte

18 december, 2015

Årsmötet hölls i Caixa Forum i närheten av Palau Nacional och området för världsutställningen i Barcelona 1929. I mötet deltog representanter från förbundets 89 länder. Från mötet kan bland annat rapporteras att resolutioner för Ukraina och Turkiet antogs. En rapport från mötet återfinns här.