Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Lämnat remissyttrande

12 januari, 2016

Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ett särskilt tortyrbrott?” (Ds 2015:42).

Läs yttrandet här.