Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Lämnat remissyttrande

15 September, 2014

Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ökad endomarbehörighet i tvistemål” (Ds 2014:24).

Läs yttrandet här.