Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Årsmöte inom den Internationella Domareunionen

19 September, 2014

Den 8-14 november 2014 är det dags för det årliga mötet inom den Internationella Domareunionen (IAJ=Internatinal Association of Judges). Mötet äger i år rum i Foz do Iguacu i Brasilien och domareförbundet är representerat.

IAJ bildades 1953 och är en sammanslutning av självständiga domareförbund från hela världen, för närvarande från ett åttiotal länder. IAJ har till ändamål att verka för rättsväsendets oberoende som en nödvändig förutsättning för rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och medborgarnas frihet. Inom IAJ verkar fyra regionala grupper; den europeiska, den sydamerikanska, den afrikanska och den för länder i Asien, Nordamerika och Oceanien.

 Vid årliga möten varje höst i något av medlemsländerna diskuteras frågor av betydelse för rättsväsendets oberoende, effektivitet och konstitutionella ställning i medlemsländerna. I fyra olika arbetsgrupper behandlas olika ämnen inom konstitutionell rätt, civilrätt, straffrätt och social rätt. Arbetet i arbetsgrupperna redovisas i rapporter som publiceras efter varje möte. Vid årets möte ska bland annat frågor om medias inflytande, utmaningar för civil- och straffrättslig miljörätt samt arbetsmiljöfrågor diskuteras.