Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Lämnat remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ett särskilt tortyrbrott?” (Ds 2015:42).

 • Rapport från IAJ:s 58:e årsmöte

  Den 4–8 oktober 2015 höll Internationella domarförbundet sitt 58:e årsmöte, den här gången i Barcelona. Svenska domareförbundet var naturligtvis representerat.

 • Rapport om domares självständighet i Europa

  ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) har under året lämnat en rapport som bl.a. behandlar frågor om hur det är ställt med domarnas självständighet inom ett flertal europeiska länder.

 • Årsmöte mellan de nordiska domareförbunden

  Sveriges domareförbund var i år värd för det årliga mötet mellan de nordiska domareförbunden som ägde rum den 17-18 september på Stockholms tingsrätt.

 • Domareförbundets årsmöte den 27 maj 2015

  Domareförbundets årsmöte hölls på Högsta förvaltningsdomstolen där bland annat sedvanliga val förrättades och förbundets aktiviteter under det gångna verksamhetsåret redogjordes för.