Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Domareförbundets årsmöte den 27 maj 2015

  Domareförbundets årsmöte hölls på Högsta förvaltningsdomstolen där bland annat sedvanliga val förrättades och förbundets aktiviteter under det gångna verksamhetsåret redogjordes för.

 • Domare värnar självständigheten

  Svenska Dagbladet har den 5 januari 2015 på Brännpunkt publicerat förbundets debattartikel "Domare värnar självständigheten."

 • Årsmöte inom den Internationella Domareunionen

  Den 8-14 november 2014 är det dags för det årliga mötet inom den internationella domarunionen (IAJ=Internatinal Association of Judges). Mötet äger i år rum i Foz do Iguacu i Brasilien.

 • Lämnat remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ökad endomarbehörighet i tvistemål” (Ds 2014:24).