Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

  • Årsmöte inom den Internationella Domareunionen

    Den 8-14 november 2014 är det dags för det årliga mötet inom den internationella domarunionen (IAJ=Internatinal Association of Judges). Mötet äger i år rum i Foz do Iguacu i Brasilien.

  • Lämnat remissyttrande

    Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ökad endomarbehörighet i tvistemål” (Ds 2014:24).