Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Oacceptabel situation för domarna i Turkiet

  Efter den misslyckade statskuppen i helgen har 2 700 turkiska domare avsatts. Sveriges Domareförbund har tillsammans med domarförbunden i Danmark och Norge gått ut med krav om att den turkiska regeringen respekterar domarnas oavhängighet och genast upphör att avsätta domare.

 • Ny artikel om svenska domstolars och domares självständighet

  I en ny artikel diskuteras svenska domstolars och domares självständighet med utgångspunkt i att det nu är 20 år sedan Sverige blev medlem i EU.

 • Lämnat remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ett särskilt tortyrbrott?” (Ds 2015:42).

 • Rapport från IAJ:s 58:e årsmöte

  Den 4–8 oktober 2015 höll Internationella domarförbundet sitt 58:e årsmöte, den här gången i Barcelona. Svenska domareförbundet var naturligtvis representerat.

 • Rapport om domares självständighet i Europa

  ENCJ (European Network of Councils for the Judiciary) har under året lämnat en rapport som bl.a. behandlar frågor om hur det är ställt med domarnas självständighet inom ett flertal europeiska länder.