Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Viktig enkät om domares oberoende

  European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) är en sammanslutning av nationella institutioner inom EU som svarar för stöd till domstolarna. Nätverket arbetar genom erfarenhetsutbyte och har bland annat målsättningen att stärka domstolarnas oberoende. …

 • Turkiets dom mot domare Murat Arslan

  Fredagen den 18 januari 2019 dömdes Murat Arslan till 10 års fängelse. Murat Arslan arbetade tidigare som domare i den turkiska författningsdomstolen och han var också ordförande för det turkiska domareförbundet, YARSAV.

 • Domstolarnas oavhängighet i Polen

  Ordförandena i de nordiska ländernas domareförbund har antagit en resolution om situationen för domstolsväsendet i Polen. Domareförbunden ber de nordiska utrikesministrarna att använda sitt inflytande för att återupprätta ett oavhängigt domstolsväsende i Polen.

 • Nytt remissyttrande

  Domareförbundet har yttrat sig över betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

 • Rapport från IAJ:s årsmöte

  Sveriges Domareförbund har deltagit vid Internationella domarförbundets 60:e årsmöte den 11-16 november 2017 i Santiago, Chile.