Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Utrikesministerns svar på förbundets skrivelse om Turkiet

  Sveriges Domareförbund har tidigare, gemensamt med de nordiska domareförbunden, antagit en resolution med anledning av situationen för de turkiska domarna...

 • Nytt remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat remissyttrande över Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.

 • Oacceptabel situation för domarna i Turkiet

  Efter den misslyckade statskuppen i helgen har 2 700 turkiska domare avsatts. Sveriges Domareförbund har tillsammans med domarförbunden i Danmark och Norge gått ut med krav om att den turkiska regeringen respekterar domarnas oavhängighet och genast upphör att avsätta domare.

 • Ny artikel om svenska domstolars och domares självständighet

  I en ny artikel diskuteras svenska domstolars och domares självständighet med utgångspunkt i att det nu är 20 år sedan Sverige blev medlem i EU.

 • Lämnat remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat yttrande över promemorian ”Ett särskilt tortyrbrott?” (Ds 2015:42).