Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • Möte i Ljubljana

  Momsarbetsgruppen i AEAJ kommer att hålla ett arbetsgruppsmöte i Ljubljana den 5-6 oktober 2017 (sista anmälningsdag är den 1 juni). Temat för mötet är ”Administrativt samarbete i skattefrågor”. …

 • Yttrande angående ändring av den turkiska konstitutionen

  European Commission for Democracy through Law (Venice opinion) har skrivit ett yttrande avseende de föreslagna ändringarna i den turkiska konstitutionen. Likaså har EAJ skrivit ett yttrande.

 • Domarbesök från Guatemala

  Den 30 september 2016 tog Mona Aldestam i egenskap av styrelseledamot för Domareförbundet emot fyra domare från Guatemala i Kammarrätten i Stockholms lokaler. …

 • Utrikesministerns svar på förbundets skrivelse om Turkiet

  Sveriges Domareförbund har tidigare, gemensamt med de nordiska domareförbunden, antagit en resolution med anledning av situationen för de turkiska domarna...

 • Nytt remissyttrande

  Domareförbundet har lämnat remissyttrande över Domstolsverkets promemoria med begäran om författningsändringar när det gäller förordnande att arbeta för annan domstol m.m.