Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Aktuellt

 

 

 • José Igreja Matos om utmaningarna för europeiska domare

  Lyssna på ett samtal inom EU Law Live med det europeiska domareförbundets ordförande José Igreja Matos om utmaningarna för europeiska domare. Samtalet handlar bl.a. …

 • Skriv under med ditt stöd för de polska domarna

  Det polska domareförbundet Iustitia har tagit initiativ till en skrivelse till EU-kommissionen. …

 • Domstolarna under pandemin

  OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har tagit fram två rapporter som berör frågan hur domstolarna har fungerat under Covid 19-pandemin.

 • Uttalande av EAJ

  EAJ, det europeiska domareförbundet, har idag krävt att EU-kommissionen agerar för att bevara domarnas självständighet i Polen.

 • Spaniens domarråd

  Spanien har ett domarråd, där olika regler har gällt sedan år 1980 om hur domarrepresentanterna ska utses. Här finns viktiga lärdomar när styrningen av det svenska Domstolsverket ska reformeras.