Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Nämndemän bör inte nomineras av partierna

17 Mars, 2023

Domareförbundet på SvD Debatt 2023-03-16: Vid två tillfällen har det föreslagits att nämndemän ska utses på ett sätt som minskar kopplingen till de politiska partierna. Det är nu dags att arbeta vidare med dessa förslag som lades fram 2002 och 2013, men löpa linan ut och ta fram en ny modell där alla nämndemän nomineras utan att parti­politiska kopplingar spelar någon roll.