Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Stöd ukrainska domare på flykt!

8 April, 2022

Bland de som flyr från Ukraina finns förstås även domare. Europarådets generaldirektorat för mänskliga rättigheter har byggt upp en plattform där ukrainska domare och åklagare på flykt kan berätta var de befinner sig och be om råd och stöd.

Registrera dig på plattformen "Basecamp" för att kunna hjälpa till. 

Läs mer här.

Bakom uppmaningen står The Consultative Council of European Judges (CCJE), The Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) och The European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).