Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Rysslands krig mot Ukraina

4 Mars, 2022

Det internationella domareförbundet har uppmanat Ryssland att omedelbart dra tillbaka sina trupper från Ukraina och lösa eventuella tvister enligt internationell rätt. Läs mer här. Vi instämmer naturligtvis i detta och gör samma uppmaning. Diktaturen och totalitarianismen angriper demokratin och rättsstaten, och vi måste bidra till att skydda och bevara demokratin och rättsstaten i Europa.

Ordföranden i Ukrainas högsta domstol uppmanar omvärlden till strängare sanktioner mot Ryssland men ber också om hjälp. Den ukrainska nationalbanken har öppnat ett konto för stöd till den ukrainska armén. https://bank.gov.ua/en/   Läs mer här. Bidra gärna.

Europarådet har suspenderat Rysslands medlemskap men landet kvarstår under Europadomstolens jurisdiktion. Läs mer här.