Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Svenska domare stöttar turkiska kollegor

8 December, 2021

Den politiska utvecklingen i Turkiet har under en längre tid inneburit försämringar för demokratin och rättssäkerheten. Sedan 2016 har 4 500 domare och åklagare avskedats, varav 2 450 har frihetsberövats under svåra förhållanden. Deras egendom har konfiskerats. Turkiets oberoende domareförbund, YARSAV upplöstes och förbjöds. Flera domare dömdes till långa fängelsestraff. Domare har registrerats som ”terrorister”, vilket medför att de inte kan söka anställning och behandlas som paria. Dessa oerhörda angrepp på rättsstaten har inneburit att många domare inte kan försörja sig och sina familjer.

Mot denna bakgrund har det internationella domareförbundet skapat en fond varifrån turkiska domare kan ansöka om bidrag. De senaste fem åren har fonden delat ut över 205 000 Euro, och därmed hjälpt fler än 300 familjer.

I solidaritet med våra turkiska kollegor har enskilda medlemmar och svenska domareförbundet nu skänkt 22 542 kr till fonden.