Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Ny rättsstatsrapport

23 juli, 2021

EU-kommissionen har nu lagt fram sin andra rättsstatsrapport. Det har skett många förbättringar, men finns det fortfarande problem och i vissa EU-länder har de blivit allt större.

Ta del av rapporten här. Det finns särskilda kapitel för de olika medlemsländerna. Beträffande Sverige har domareförbundet bl.a. lyft fram Domstolsverkets ställning och lönesättningen av domare som problemområden.

Rättsstaten i Polen har dock hotats än mer under den senaste tiden, eftersom "domstolar" som inte uppfyller kravet på oavhängighet i förhållande till den styrande makten har satt sig emot EU-domstolens avgöranden. Detta är särskilt allvarligt när de frågor det gäller är att EU-domstolen försöker upprätthålla grundläggande rättsstatliga värden.

Domareförbundet ansluter sig till vad flera europeiska domare- och åklagarförbund uttalat i detta brev, sammanfattat i dessa punkter:

- European judges and prosecutors stand in solidarity behind our Polish colleagues who uphold the rule of law and have resisted the political attacks so far, despite the public smear campaigns, the threat of disciplinary procedures and the waivement of their judicial immunity on the back of farfetched criminal charges;

- European judges and prosecutors acknowledge the binding effect of the decisions of the ECJ particularly when protecting our essential values;

- European judges and prosecutors are committed to defend the independence of judiciaries and the rule of law.