Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

DN Debatt: "Domarnas oavhängighet bör stärkas med ett domarråd"

8 februari, 2021

Domareförbundet har idag en debattartikel på DN Debatt. Ur artikeln:

"Den svenska domstolsadministrationen styrs av Domstolsverket som är en myndighet under regeringen. Det är en riskabel konstruktion. För att garantera oavhängigheten bör ett domarråd inrättas."

"Det bör vara domare som styr administrationen av domstolarna, inte tvärtom. Dessa domare bör representera hela domarkåren och ha en god förankring i domarkåren."

Artikeln finns här.