Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

José Igreja Matos om utmaningarna för europeiska domare

4 februari, 2021

Lyssna på ett samtal inom EU Law Live mellan Daniel Sarmiento och det europeiska domareförbundets ordförande José Igreja Matos om utmaningarna för europeiska domare. Samtalet handlar särskilt om

  • det europeiska domareförbundets verksamhet,
  • de angrepp på rättsstatsidealet som nu förekommer i Europa, och
  • covid-19-pandemins inverkningar på domstolarnas verksamhet. 

Här finns länkar. Samtalet är 26 minuter långt.

En länk till det blogginlägg på Verfassungsblog som nämns i samtalet finns här.