Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domstolarna under pandemin

5 november, 2020

OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) har tagit fram två rapporter som berör frågan hur domstolarna har fungerat under Covid 19-pandemin.

Den ena rapporten (The functioning of courts in the Covid-19 pandemic) finns här på hemsidan för ODIHR, OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. Det är en förhållandevis omfattande rapport som tar upp frågor om videokonferenser och andra IT-lösningar, domares hälsomässiga trygghet, administrativa frågor och frågor om målfördelning samt frågor om nya typer av mål till följd av pandemin. Domstolarnas samhällsviktiga funktion framhålls genomgående.

Dessutom finns en rapport (OSCE Human Dimension Commitments and State Responses to the Covid-19 Pandemic) här. S. 74-79 handlar om domstolarna. En slutsats är att domstolarna bör hållas öppna för att upprätthålla sin viktiga funktion, samtidigt som medarbetarnas och den rättssökande allmänhetens hälsa ska skyddas. Särskilt domarnas oavhängighet nämns. Samtidigt ska sägas att påverkan på domstolarna har varit större i länder där pandemin föranlett nya bindande regelverk snarare än rekommendationer, regelverk som dels har stängt ned domstolar, dels har behövt kunna domstolsprövas.