Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Uttalande om Polen

30 september, 2020

Fyra europeiska domarorganisationer som domareförbundet ingår i eller samarbetar med - Association of European Administrative Judges, European Association of Judges, Judges for Judges och Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - har gjort ett uttalande om Polen, riktat till Europeiska kommissionen genom Ursula von der Leyen, Vera Jourova and Didier Reynders.

Domareförbunden reagerar mot att den disciplinära kammaren vid Polens högsta domstol fortsätter att hålla förhandlingar i disciplinmål, trots att EU-domstolen har beordrat den att upphöra med detta, så länge frågan om kammarens oavhängighet prövas av EU-domstolen. Förbunden kräver att kommisionen ska yrka att EU-domstolen bestraffar Polen, ska inleda ett nytt förfarande om fördragsbrott och ska begära att Polens justitieminister tillika riksåklagare låter bli att driva disciplinförfaranden. Läs uttalandet här

Uttalanden anknyter till 37 akademikers öppna brev den 28 september 2020, "Before It's Too Late". Läs brevet här.