Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domstolarna under Covid 19-pandemin

7 september, 2020

Det europeiska domareförbundet (European Association of Judges, EAJ) arbetar i samarbete med OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) med att ta fram ett dokument om hur domstolarna har fungerat under Covid 19-pandemin.

Domareförbundet har medverkat i arbetet, och ett utkast till rapport har tagits fram. Rapporten kommer att presenteras på hemsidan för ODIHR, OSSE:s byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter. Den som är intresserad av utkastet och det pågående arbetet får gärna kontakta Domareförbundet.