Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Krav på stopp för disciplinförfaranden i Polen

15 juni, 2020

Det internationella domareförbundets ordförande Tony Pagone har uttalat sig om det disciplinära förfarandet mot den polske domaren Igor Tuelya. Se här
Sveriges domareförbund har tillsammans med andra domareförbund tillskrivit respektive ambassad. Domareförbundet kräver att Polen följer EU-domstolens domar och avbryter förfaranden vid den s.k. disciplinära kammaren vid Polens högsta domstol. Se brevet här.