Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Kallelse till årsmöte och inbjudan till föredrag om Barnkonventionen

19 mars, 2020

Kallelse till årsmöte och inbjudan till föredrag om Barnkonventionen   

Tid: Fredagen den 24 april 2020 kl. 13.00.

Plats: Via videokonferens eller telefon. Instruktioner skickas per e-post till medlemmarna.    

I samband med årsmötet kommer utredningssekreteraren i Barnkonventionsutredningen Charlotta Törnell att tala på temat ”Barnkonventionen blir svensk lag – vad innebär det?”

13.00          Föredrag

14.00          Årsmötesförhandlingar

Dagordning

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 3. Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 4. Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen.
 5. Val av övriga ledamöter i styrelsen och av suppleanter.
 6. Val av revisorer och suppleanter för dem.
 7. Bestämmande av medlemsavgift.
 8. Val av valberedning.
 9. Tid och plats för nästa ordinarie förbundsmöte.
 10. Motioner.
 11. Övriga frågor.

15.00          Mötet avslutas

Varmt välkomna!

Styrelsen