Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Utredning om stärkt oavhängighet för domstolarna

14 februari, 2020

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté för att utreda ett förstärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Kommittén ska utreda formerna för ändring av grundlag och behovet av att ytterligare stärka skyddet för domstolarnas oberoende långsiktigt. Syftet är att stärka grundskyddet för de demokratiska strukturerna.

När det gäller domstolarna ska kommittén utreda:

  • om det bör införas en grundlagsreglering om justitierådens antal och pensionsålder,
  • om det bör införas en möjlighet för Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen att sammanträda i särskild sammansättning,
  • om Domstolsverkets organisation, styrning och roll bör förändras

De delar som avser domstolarnas oavhängighet ska redovisas senast den 15 februari 2023.

Kommittén kommer att vara sammansatt av företrädare för samtliga riksdagspartier. Justitierådet och ordföranden i Högsta domstolen Anders Eka kommer att vara ordförande i kommittén.

Utredningsuppdraget bygger på det s.k. januariavtalet och på ett tillkännagivande från riksdagen.

Domareförbundet ser mycket positivt på att en stärkt oavhängighet för domstolarna nu ska utredas. Grundlagsregleringen av de högsta instanserna bör bli mer detaljerad, och Domstolsverket bör ändras så att domstolarna inte kan styras av en myndighet underställd regeringen.

Regeringens pressmeddelande finns här.

Kommittédirektiven finns här.