Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Översikt från Europarådet om läget för domarnas oavhängighet

9 september, 2019

En aktuell översikt från Europarådet om läget för domarnas oavhängighet i flera europeiska länder. Oroande läsning, men de ansträngningar som görs för att skydda och stärka rättsstaten tas också upp.

"We should be stronger, more resolute and more vocal in defending the rule of law and the independence of the judiciary. By defending these principles, we are defending human rights. As noted by the Venice Commission 'the Rule of Law would just be an empty shell without permitting access to human rights'."

Länk.