Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Remissvar första halvåret 2019

18 juni, 2019

Remissvaren från första halvåret 2019 finns nu på sidan för Remissvar.

2019-06-12 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation (utkast till lagrådsremiss)

2019-06-12 Förlängda möjligheter för migrationsdomstolarna att överlämna mål (promemoria, Ju2018/05347/DOM)

2019-06-12 Ungdomsövervakning (utkast till lagrådsremiss)

2019-05-22 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig lagstiftning (SOU 2018:87)

2019-05-13 Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85)

2019-01-21 Vissa polisfrågor – säkerhet vid förhör samt kränkningsersättning (SOU 2018:75)