Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Nytt remissyttrande

7 mars, 2018

Domareförbundet anser bland annat att det finns brister i den utredning som ligger till grund för förslagen, särskilt vad gäller utredningens analyser kring vad jurister och domare anser om yrket samt kring vem man vill anställa som domare. Förbundet anser vidare att förslaget om adjunktionstjänstgöring inte  är tillräckligt övervägt och att det saknas analys om hur det ökade behovet av utbildning och handledning kan genomföras. Läs yttrandet här.