Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Universal Charter for Judges

16 november, 2017

Arbetet med detta dokument, som alltså är benämnt Universal Charter for Judges, har fortgått i flera år och samtliga medlemsländer står bakom. Det Europeiska  förbundet kommer nu att arbeta vidare med frågorna för att om möjligt ta fram ett bindande dokument i form av en konvention. Dokumentet återfinns här. Ytterligare information återfinns på IAJ:s hemsida, här.