Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Rapport från IAJ:s årsmöte

16 november, 2017

Från Sveriges Domareförbund deltog administrativa direktören Märit Bergendahl (förbundets ordförande) och rådmannen Johan Nordgren (ledamot i förbundets styrelse). Årsmötet hölls i en konferensanläggning i närheten av den stora stadsparken i Santiago. Vid mötet deltog representanter från Internationella domarförbundets 89 länder. En utförlig rapport från årsmötet återfinns här. Ytterligare information finns på IAJ:s hemsida här.

 

IAJ:s årsmöte 2017