Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Nytt remissyttrande

7 oktober, 2016

Domareförbundet tillstyrker förslagen i huvudsak. Domareförbundet instämmer i behovet av regeländringar men anser att vissa frågor behöver utredas närmare. Dessa frågor handlar om
• på vilken föreskriftsnivå regleringen bör finnas,
• ytterligare möjligheter till förordnanden för enstaka mål eller kortare perioder,
• extern adjunktion, och
• domstolarnas och domarnas oavhängighet.

Läs yttrandet här.