Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Oacceptabel situation för domarna i Turkiet

22 juli, 2016

Svenska Domareförbundet, Danske Dommerföreningen och Norske Dommerföreningen, som arbetar för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen nationellt och internationellt, uppmanar sina respektive regeringar att ta upp den oroande och oacceptabla situation som har uppstått för domarna i Turkiet med de turkiska myndigheterna

Det har rapporterats att 2 700 domare har avsatts efter den misslyckade statskuppen. Detta strider mot grundläggande konstitutionella principer och principer för domare och rättsväsendets oberoende. Avskedandena framstår som olagliga. Information från bl.a. europeiska och internationella domarorganisationer om situationen i Turkiet, visar att den turkiska regeringen under en tid har utsatt turkiska domare för otillbörliga påtryckningar genom omplacering av domare och genom att fängsla två domare som hade släppt poliser som hade häktats sedan de utrett turkiska regeringstjänstemän och deras familjer för korruption. När den turkiska regeringen nu avsätter 2 700 domare framstår det som att den tar tillfället i akt att bli av med domare som inte har varit tillräckligt regimvänliga.

Turkiet är medlem av Europarådet och kandidatland till EU. Genom sitt medlemskap i Europarådet åtar sig Turkiet att respektera rättsstaten, rättsstatens principer och kravet på oavhängiga domare och domstolar. Situationen för domare i Turkiet visar att de turkiska myndigheterna inte följer dessa principer.

I den svenska regeringens utrikesdeklaration poängterades vikten av mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i världen. I deklarationen uppmärksammades också den oroande situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet. Man angav att Sveriges utrikespolitik ska vara ”aktiv, orädd och konstruktiv”. 

Sveriges Domareförbundet, Danske Dommerföreningen och Norske Dommerföreningen uppmanar våra regeringar att, genom bilaterala kontakter och genom regeringarnas internationella engagemang, påverka de turkiska myndigheterna att upphäva beslut om avskedande av domareatt avstå från att tillämpa otillbörliga påtryckningar mot domare, samt att respektera domarnas och domstolarnas oavhängighet. 

Det internationella domareförbundet (IAJ)med 84 medlemsländerhar gjort ett kraftfullt uttalande i anledning av händelserna i Turkiethttp://www.iaj-uim.org/iuw/wp-content/uploads/2016/07/Statement-Turkey.pdf

Man har också tagit initiativ till en namninsamling för att protestera mot utvecklingen i Turkiethttp://ow.ly/qKXB302lnBM