Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Ny artikel om svenska domstolars och domares självständighet

10 februari, 2016

I Juridiska Fakultetens i Uppsala tidskrift De lege  - årsbok för 2015 - finns den läsvärda artikeln "EU, rättsstatens principer och svenska domstolars och domares självständighet - en domares funderingar". Artikeln är författad av Mona Aldestam, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Stockholm och docent  i Europarätt vid Uppsala universitet. Artikeln återfinns i sin helhet här.