Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Rapport om domares självständighet i Europa

17 december, 2015

I rapporten finns en mätning av det formella oberoendet (utifrån en lång rad objektiva kriterier) i varje land och en uppskattning av den subjektiva känslan av självständighet. Vad gäller Sverige hamnar vi högt i frågan om upplevd självständighet och lågt i frågan om formell självständighet. Till grund för rapporten ligger en omfattande undersökning som genomförts med 6 000 domare i 22 europeiska länder. Från rapporten kan nämnas att domarna i genomsnitt uppskattar sin egen grad av självständighet till 8,8 på en skala från 1-10. Även om det är en hög siffra är ENCJ bekymrade över att ett stort antal domare också upplever att deras självständighet inte respekteras vare sig av myndigheter eller media. Många domare upplevde också att domartillsättningar alltför ofta tar hänsyn till annat än yrkesskicklighet och erfarenhet. Rapporten återfinns i sin helhet här.