Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Årsmöte mellan de nordiska domareförbunden

12 oktober, 2015

Sveriges domareförbund var i år värd för det årliga mötet mellan de nordiska domareförbunden. Mötet ägde rum den 17-18 september på Stockholms tingsrätt. Utöver statusrapporter kring aktuella frågor för de olika förbunden, fördes djupare diskussioner kring säkerhetsfrågor och utbildningsfrågor. Särskilt i fokus var hur domarna har möjlighet att påverka sin egen situation och hur domare får inflytande över utbildningsfrågorna så att utbildningen för domare blir ändamålsenlig. På lördagen bjöds deltagarna på en utflykt med båt till Drottningholms slott. (läs mötesrapporten här)

På bilden från Drottningholm från vänster Mona Aldestam, Anna Flodin, Wiggo Storhaug Larssen (N), Ingjerd Thune (N), Kimmo Vanne (F), Mikael Sjöberg (DK) och Märit Bergendahl. Saknas på bilden gör Skuli Magnusson (I).