Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Domareförbundets årsmöte den 27 maj 2015

28 maj, 2015

I det internationella arbetet har domareförbundet under året varit representerat vid möten med Internationella domarunionen (IAJ), Europeiska domarunionen (EAJ) och Association of European Administrative Judges (AEAJ). Förbundet har även avlämnat remisser samt deltagit i debatten angående domstolarnas organsation och domarnas arbetssituation (se nyhet här). Sammansättningen av förbundets styrelse för det kommande verksamhetsåret återfinns på denna länk